top of page
IMG_8972_edited.jpg

קיאקים אולימפיים

20220304_105424.jpg

חתירה בקיאק אולימפי וסרף סקי

ספורט הקיאקים האולימפי הינו ענף ספורט ותיק בכל קנה מידה.

קיימות תחרויות של גברים ונשים, במספר קטגוריות לפי מרחק וכן גם לפי מספר חותרים בקיאק (יחיד, זוגי, רביעייה).

במועדון ״זבולון״ קיאקים ת״א קיימות קבוצות חתירה לפי גילאים וכן גם לפי רמת הנסיון:

חוג למתחילים - כיתות ה׳-ו׳, הפעילות כוללת:
הכרה של מקצוע החתירה
יסודות לחתירה נכונה
כושר גופני

מעבר לקיאק מתקדם לפי קצב ההתקדמות של הילד/ה

חוג למתקדמים - כיתות ז׳-ח׳, הפעילות כוללת:
כושר גופני

חתירה בקיאק מתקדם

מעטפת תמיכה לחתירה בקיאק, הכוללת אימונים יעודיים בחדר כושר

חוג לבוגרים - כיתות ט׳ ומעלה, הפעילות כוללת:
כושר גופני

חתירה בקיאק עממי ומתקדם

מעטפת תמיכה לחתירה בקיאק, הכוללת אימונים יעודיים בחדר כושר

מגמה תחרותית - הפעילות כוללת:
כושר גופני

חתירה בקיאק מתקדם

מעטפת תמיכה לחתירה בקיאק, הכוללת אימונים יעודיים בחדר כושר

השתתפות בתחרויות בארץ ובעולם

bottom of page